Ogłoszenie

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Radgoszcz, w tym aktualnych członków Lokalnej Grupy Działania PROWENT w Mielcu z sektora społecznego oraz sektora gospodarczego na zebranie gminne, które odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w Sali narad w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, pokój nr 12. Celem zebrania będzie aktualizacja listy członków LGD PROWENT w Mielcu oraz wybór delegatów do prac w Walnych Zebraniach Delegatów Lokalnej Grupy Działania PROWENT w Mielcu.

Program "Już pływam"

Od 08 kwietnia 2015 roku 60 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy rozpoczęło naukę pływania na krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Zajęcia odbywają się w ramach kolejnej edycji programu „Już pływam”, który realizowany jest przez samorząd województwa małopolskiego. Program, któremu patronuje Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zakłada 16 jednogodzinnych wyjazdów podczas których dzieci pod fachowym okiem instruktorów mają szansę na zdobycie umiejętności pływackich.

Czytaj więcej: Program "Już pływam"

OGŁOSZENIE z dnia 18 maja 2015 r.

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert:

- 3 m3  drewna pozyskanego z wycinki drzew - sprzedaż w całości -  cena minimalna 330 zł + VAT

Oferty zakupu zawierające proponowaną cenę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy – pokój 11 do dnia 22.05.2015 r. do godz. 10.00.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14/641-41-39   w. 137

Informacja - przebudowa mostu

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie jako Generalny Wykonawca zadania pn.: "Odbudowa mostu na rzece Dęba w ciągu drogi gminnej ul. Zdrojowa (dz. Nr: 490/2, 2787, 3025/2, 3205/2, 3206/2, 3207/2, 3211/1 obręb Radgoszcz i dz. nr: 121/2, 128/3 128/5, 129/1, 282 obręb Dulcza Wielka w miejscowości Radgoszcz w km 2+070, oraz korekta przebiegu trasy drogi gminnej Radgoszcz, ul. Zdrojowa” informuje, że na potrzeby realizowanego zadania od dnia 18.05.2015r. zostanie zamknięty przejazd przez most na rzece Dęba w ciągu drogi gminnej ul. Zdrojowa. Przewidywany termin przywrócenia organizacji ruchu – 15.07.2015r.

Czytaj więcej: Informacja - przebudowa mostu

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA MIKROINSTALACJE PROSUMENCKIE

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że planowane jest przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, którego celem jest budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne.

W ramach konkursu Gmina Radgoszcz zamierza pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych tzn. instalacji wykorzystującej energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej, przy czym wytworzona energia w całości musi być wykorzystana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety informacyjnej.

Czytaj więcej: INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA MIKROINSTALACJE PROSUMENCKIE

INFORMACJA

ZARZĄDZENIE Nr  33/2015 WÓJTA GMINY RADGOSZCZ z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego, której część została przeznaczona do oddania w najem

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia

Ćwiczenie RENEGADE/KAPER 15/I

Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. (termin zapasowy 13 maja) w godz. 6.00 - 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/I.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszania przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z tym w dniu ćwiczenia odbędzie się trening systemu ostrzegania, podczas którego na trasie przelotu podejrzanego statku uruchomione zostaną syreny alarmowe, które emitować będą sygnały ostrzegawcze dla ludności cywilnej. Nadane zostaną sygnały oznaczające ogłoszenie alarmu oraz odwołanie alarmu.