INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".

W tym celu należy się zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy – budynek Urzędu Gminy, pokój nr 1 celem złożenia deklaracji w terminie do dnia 15 maja 2015r.

Tel. (14) 641 46 60

INFORMACJA !!!

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że wypłata stypendium socjalnego odbędzie się w dniach od 11.05.2015r. do 13.05.2015r., w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 5.

Spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską

Radgoska Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie z  Hanną Kowalewską, oraz promocję jej najnowszej książki „Tam, gdzie nie sięga już cień”. Hanna Kowalewska jest pisarką, autorką dramatów, słuchowisk, scenariuszy filmowych (m.in. do „Klanu”). Można  zakupić najnowszą powieść autorki, a po spotkaniu zdobyć  autograf. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac młodej, lokalnej artystki – Justyny Świętek.

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE

WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Urząd Gminy w Radgoszczy był organizatorem Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 20 marca br. w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach. Celem Turnieju jest: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym i poznawania tradycji organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej: Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Informacja

Dnia 10 bm. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej przekazało następującą informację otrzymaną z WCZK ”Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Tunezji: www.msz.gov.pl/pl„ W związku z powyższym sugeruje się osobom planującym podróż do tego kraju rozważenie możliwości rezygnacji z wyjazdu.