Radgoszcz z najpiękniejszym wieńcem dożynkowym

Wieniec dożynkowy gminy Radgoszcz zajął pierwsze miejsce (ex aequo ze sołectwem Strojków z gminy Bolesław) w konkursie na najpiękniejszy wieniec tradycyjny dożynek powiatowych. Tegoroczne święto plonów odbyło się w Bolesławiu. Imprezie towarzyszyły Targi Gospodarcze. Dodajmy, że w konkursie na najciekawsze stoisko wystawowe firm, zwycięzcami i laureatami pierwszego miejsca zostali ex aequo – Firma Radbet oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie. Z kolei stoisko firmy „Tarsmak" sklasyfikowano na trzeciej lokacie. Obszerna relacja tutaj.

List Prezesa KRUS do rolników

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia 27 października 2017 r.

Czytaj więcej: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia 27 października 2017 r.

Czytaj więcej: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Ogłoszenie – dowóz ciepłych posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do Szkoły Podstawowej  w  Zarzeczu Dużym w okresie od 4 września 2017 r do 22 czerwca 2018r roku. Szczegóły: http://gops.radgoszcz.pl/ogloszenie-dowoz-cieplych-posilkow/

Pożegnanie lata 2017

Święto Powiśla Dąbrowskiego

W niedzielę, 27 sierpnia br. na obiekcie sportowym w Bolesławiu odbędzie się już po raz dziewiąty „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze", promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Czytaj więcej: Święto Powiśla Dąbrowskiego