98. urodziny Ks. Prałata Stanisława Gawędy

Wybrano sołtysów oraz rady sołeckie

We wszystkich sołectwach gminy Radgoszcz przeprowadzono wybory sołeckie. Sołtysami na nową kadencję zostali: Marek Powroźnik (Radgoszcz I), Eugeniusz Stanek (Radgoszcz II), Ryszard Wąż (Radgoszcz III), Józef Foszcz (Luszowice), Alicja Madej (Żdżary), Bogdan Machnik (Małec) oraz Stanisław Żurawski (Smyków). Wójt Gminy Radgoszcz wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Radgoszczy składa serdeczne życzenia i gratulacje dla sołtysów, a także członków rad sołeckich. Niech dobra współpraca z samorządem przełoży się na dalszy rozwój poszczególnych sołectw i realizację przedsięwzięć ważnych dla społeczności lokalnej.

Czytaj więcej: Wybrano sołtysów oraz rady sołeckie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dni Otwarte

Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - informacja o naborze

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O. OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość" - powiat dąbrowski. Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

Czytaj więcej: Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - informacja o naborze

Recytowali w konkursie im. M. Kozaczkowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy zorganizowała gminne eliminacje do XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Radgoszcz i został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i pozycjami książkowymi, a laureaci pierwszych miejsc reprezentowali gminę w eliminacjach powiatowych w Dąbrowie Tarnowskiej. W zmaganiach powiatowych wyróżniono Patrycję Kędzior z Zarzecza Dużego, III miejsce przyznano Ani Błocho.

Czytaj więcej: Recytowali w konkursie im. M. Kozaczkowej

Wsparcie dla przedsiębiorców

Seniorzy podnoszą kompetencje cyfrowe

Ponad 30 osób bierze udział w zajęciach projektu "Małopolski e-Senior". Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców gminy Radgoszcz, którzy ukończyli 65. rok życia. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Uczestnicy uczą się nie tylko podstaw, ale i poznają wiele zagadnień przydatnych w życiu codziennym.

Czytaj więcej: Seniorzy podnoszą kompetencje cyfrowe